OFERTA

W naszej firmie oferujemy wykonanie między innymi:

  • instalacje wewnętrzne i zewnętrzne gazowe,
  • instalacje wewnętrzne i zewnętrzne wodociagowe,
  • instalacje wewnetrzne i zewnętrzne kanalizacyjne,
  • instalacje technologiczne i przemysłowe,
  • wentylacja i klimatyzacja,
  • kotłownie,
  • stacje redukcyjne gazu.

nasza oferta

SZYBKI KONTAKT

EKOSAN

ZAKŁAD TECHNIKI SANITARNEJ Spółka z o.o.

Zobacz na mapie

CERTYFIKATY

certyfikat csj

08.11.2004r Urząd Dozoru Technicznego - Jednostka Certyfikująca Systemy Jakości UDT-CERT przyznał naszej firmie certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001

Zakres certyfikacji: "Wytwarzanie i naprawa rurociągów przesyłowych gazów i cieczy palnych, trujących i żrących"

certyfikat zatwierdzenia

17.12.2004r Urząd Dozoru Technicznego - Jednostka Notyfikowana UDT-CERT przyznał naszej firmie certyfikat systemu jakości zgodny z wymaganiami określonymi w module D1 Dyrektywy 97/23/WE.