O FIRMIE

EKOSAN powstał we wrześniu 1988 roku, a po zmianach formalno prawnych uzyskał numer KRS: 0000121870 i funkcjonuj jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Firma Ekosan - widok biura

Więcej o firmie

SZYBKI KONTAKT

EKOSAN

ZAKŁAD TECHNIKI SANITARNEJ Spółka z o.o.

Zobacz na mapie

OFERTA - ZAKRES USŁUG

BUDOWNICTWO:

budowa i modernizacja:

 • kotłowni;
 • wentylacji i klimatyzacji;
 • instalacji wew. i zew. gazowe n/c i ś/c z uprawnieniami Urząd Dozoru Technicznego;
 • instalacji wew. i zew. kanalizacyjne;
 • instalacji wew. i zew. wodociągowe;
 • stacje uzdatniania wody;
 • przepompownie wody;
 • stacje redukcji gazu.

PRZEMYSŁ:

 • technologia produkcji;
 • transport rolkowy;
 • wózki transportowe;
 • regały magazynowe;
 • pomosty i podesty;
 • zabezpieczenia dróg transportowych;
 • ekrany ochronne;
 • modernizacja maszyn i urządzeń;
 • automatyka hydrauliczna;
 • wymienniki;
 • smarownice centralne;
 • instalacje chłodzące;
 • instalacje przemysłowe rurociągów przesyłowych do substancji palnych, trujących i żrących - dopuszczalnych przez UDT.

SERWIS:

 • kotłowni;
 • pompowni wody;
 • stacji redukcyjno-pomiarowych;

BRANŻE:

 • gazowa;
 • instalacyjna;
 • budowlana;
 • mechaniczna;
 • wentylacyjna;
 • sanitarna;

Posiadamy uprawnienia do wykonywania w/w robót, wiedzę fachową oraz doświadczenie zdobyte podczas montażu wielu kilometrów sieci i instalacji oraz realizacji licznych obiektów budowlanych i modernizacji układów technologicznych w przemyśle samochodowym.

Posiadamy liczne referencje: (TOYOTA, RONAL POLSKA, WPWiK, ZAKŁAD GAZOWNICZY, FAURECIA)